Β΄Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Β’ Λυκείου

Γενικής Παιδείας
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3
Φυσική 2 Φυσική 2
Χημεία 1 Χημεία 1
Έκθεση – Λογοτεχνία 2 Έκθεση – Λογοτεχνία 2
Ομάδες προσανατολισμού
Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών Ομάδα Θετικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Αρχαία 3 Φυσική 3
Λατινικά 2 Μαθηματικά 2
Σύνολο 12 Σύνολο 12

Η κατανομή των ωρών μέσα στην εβδομάδα γίνεται με βάση τις ανάγκες και το πρόγραμμα των παιδιών.

 

Τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή