Τα τμήματά μας

Τα τμήματά μας

Κοντά στο μαθητή από το 1995

  • Γυμνάσιο: για τους μαθητές του γυμνασίου εφόσον το επιθυμούν υπάρχει δυνατότητα μελέτης σ΄ όλα τα μαθήματα.
  • Λύκειο: για την απόκτηση σωστών βάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • ΕΠΑ.Λ.: Λειτουργούν τμήματα όλων των τάξεων και όλων των ειδικοτήτων
  • Απόφοιτοι: σε εντατικό ρυθμό σίγουρα αποτελέσματα
  • Υποστήριξη Φοιτητών