Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

Α΄Γυμνασίου Β΄Γυμνασίου Γ΄Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3
Φυσική 1 Φυσική – Χημεία 2 Φυσική – Χημεία 2
Αρχαία – Γλώσσα 5 Αρχαία – Γλώσσα 5 Αρχαία – Γλώσσα 5
Σύνολο 9 Σύνολο 10 Σύνολο 10

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος.
Η κατανομή των ωρών μέσα στην εβδομάδα γίνεται με βάση τις ανάγκες και το πρόγραμμα των παιδιών.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μελέτης όλων των μαθημάτων σε καθημερινή βάση. Τα παιδιά απασχολούνται από 2 έως και 3 ώρες.

 

Τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή