Πληροφορική

Απόκτηση εξειδίκευσης

Το κέντρο πληροφορικής “ΝΙΚΑ” είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο των αναγνωρισμένων από τον ΕΟΠΠΕΠ φορέων πιστοποίησης ECDL, KeyCERT και UNICERT.
Παρέχουμε προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες σας και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις σας.

 • Office 2016
 • Autocad (Σχεδιασμός μέσω Η/Υ)
 • Δημιουργία Ιστοσελίδων (web starter)
 • Microsoft Front Page, Dream Weaver
 • IT Essentials (Τεχνικοί Η/Υ & Δικτύων)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού και υπολογιστικά Περιβάλλοντα C/C++, Java, JavaScript, Html/xml, xhtml, Linux
 • Προγράμματα Στατιστικής Ανάλυσης SPSS, S-plus, Statistics -R
 • Ειδικά Τμήματα για παιδιά έως 12 ετών με 150 ευρώ το χρόνο.

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων μπορούν να δώσουν εξετάσεις στο χώρο του εκπαιδευτηρίου μας για την απόκτηση πιστοποίησης από τους συνεργαζόμενους φορείς. Σε περίπτωση που δεν το επιθυμούν μπορούν να πάρουν βεβαίωση από τη σχολή μας για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων (Windows 10)
 • Επεξεργασία Κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα(Excel)
 • Παρουσιάσεις (Power Point)
 • Βάσεις Δεδομένων (Access)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer & MS Outlook)
 • Προχωρημένο Επίπεδο Expert
  • Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  • Παρουσιάσεις (Power Point)
  • Βάσεις Δεδομένων (Access)
 • Προγραμματισμός Έργου (Microsoft Project)
 • Τεχνικός Υπολογιστών
 • Τεχνικός Δικτύων
 • AUTOCAD 3D
 • PHOTOSHOP CS5, CS6
 • PASCAL
 • SPSS
 • Web Developer
 • E-commerce Developer
 • JAVA Developer
 • Javascript Developer
 • PHP/MySQL Developer
 • Visual Basic Developer
 • Visual C++ Developer
 • Visual C# Developer

Παρακάτω γίνεται αναλυτική αναφορά στα προγράμματα:
1. ECDL CORE+
2. ECDL CAD
3. ECDL EXPERT
4. WEB STARTER
5. SPSS Expert (KeyCERT)

ECDL CORE+
To ECDL Core αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL. To EDCL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.
Για να αποκτήσετε το ECDL Core πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τα έξι (6) testsπου απαρτίζουν την πιστοποίηση και τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω 6 ενότητες:

 1. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
 2. Επεξεργασία Κειμένου
 3. Υπολογιστικά Φύλλα
 4. Χρήση Βάσεων Δεδομένων
 5. Παρουσιάσεις
 6. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία

ECDL CAD
Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων κατασκευών έχει αναγάγει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού κτιρίων, μηχανών, αντικειμένων και έργων γενικότερα. Για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, από τους αυτόνομους τεχνικούς σχεδιαστές της ελεύθερης αγοράς μέχρι τις πολυεθνικές εταιρείες που σχεδιάζουν και υλοποιούν τεράστια έργα, η αποτελεσματική χρήση υπολογιστών και μέσων Computer Aided Design (CAD) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής τους εργασίας.
Το ECDL CAD αποτελεί το πρώτο σε διεθνές επίπεδο ανεξάρτητο λογισμικού πρότυπογια την αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στη σχεδίαση, σε δύο (2) διαστάσεις, μέσω Η/Υ.
Συγκεκριμένα, το ECDL CAD πιστοποιεί ότι εσείς, ο κάτοχός του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαρακτηριστικές λειτουργίες μιας τυπικής εφαρμογής CAD, σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων.
Το Πρόγραμμα ECDL CAD σχεδιάστηκε από το Ίδρυμα ECDL, σε συνεργασία με μία ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ειδικούς στο CAD. Επίσης, τον σχεδιασμό του ECDL CAD υποστήριξαν δύο ηγετικές εταιρείες στον χώρο της Αρχιτεκτονικής, Μηχανολογικής και Κατασκευαστικής Δραστηριότητας, η Autodesk και η Bentley, οι οποίες καλύπτουν το 95% της παγκόσμιας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών CAD στη σύγχρονη αγορά.
Το Πιστοποιητικό ECDL CAD αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εφόδιο για εσάς. Είναι ιδανικό για:

 • Τους σπουδαστές τεχνικών σχολών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, πολεοδόμους, τοπογράφους, γραφίστες, σχεδιαστές)
 • Τα στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών ή τεχνικών γραφείων

Στο πρόγραμμα ECDL CAD καλείστε να επεξεργαστείτε, σε πραγματικό περιβάλλον CAD, σχέδια που περιέχουν αντικείμενα και διαστάσεις. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε να επιχειρείτε συνδυαστικές κινήσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα ECDL CAD, θα αποκτήσετε σύνθετες γνώσεις υψηλότερου επιπέδου, όπως η εισαγωγή αντικειμένων από άλλες εφαρμογές, ακόμη και μέσω Διαδικτύου.

ECDL EXPERT: To “Proficiency” της Πληροφορικής!
Το ECDL Expert αποτελείται από τις τέσσερις [4] ενότητες ECDL Προχωρημένου Επιπέδου και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να πιστοποιήσει προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών (ανώτερου επιπέδου από το ECDL Core/Progress).
Η επέκταση των εφαρμογών γραφείου σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής καθημερινότητας και η ανάγκη για εκτέλεση εργασιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο δεν επιβάλλουν απλώς τη χρήση των διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις) αλλά επιτάσσουν την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των εφαρμογών αυτών.
Tο Πρόγραμμα ECDL Expert αποδεικνύει ότι γνωρίζετε σε βάθος τις πιο διαδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτετε υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και είστε σε θέση να αντιμετωπίζετε σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα. Το ECDL Expert απονέμεται μετά την επιτυχή εξέταση και στις τέσσερις ενότητες του ECDL Προχωρημένου Επιπέδου.
Το ECDL Expert απευθύνεται κυρίως σε όσους από εσάς:

 • Έχετε αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές γραφείου και θέλετε μία έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των γνώσεών σας
 • Κατέχετε ήδη την Πιστοποίηση ECDL Βασικού Επιπέδου (ECDL Core/Progress) και επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
 • Θέλετε να ξεχωρίσετε με την απόκτηση της πιο ολοκληρωμένης πιστοποίησης υψηλών δεξιοτήτων στις σύγχρονες εφαρμογές γραφείου
 • Κατέχετε σε βάθος τις βασικές εφαρμογές γραφείου και θέλετε να συνεχίσετε στο χώρο της πληροφορικής με το ρόλο του εκπαιδευτή

Τέλος, για το Πρόγραμμα ECDL Expert, ως υποψήφιοι για την απόκτησή του μπορούν να ενταχθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι: Μαθητές Λυκείου, φοιτητές, ανώτερα στελέχη δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, γραμματείς διοίκησης, υπάλληλοι τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.ά.

WEB STARTER
Η «έκρηξη» του Internet την τελευταία δεκαετία και η αυξανόμενη χρήση του ως μέσο ενημέρωσης, πώλησης και επικοινωνίας, οδήγησε πολλούς να ασχοληθούν με το σχεδιασμό και τη διαχείριση απλών (αλλά και πιο σύνθετων) ιστοσελίδων, είτε ως προσωπική είτε ως επαγγελματική ενασχόληση. Παράλληλα, καταγράφεται ένα αξιοσημείωτος αριθμός ανθρώπων που απλώς χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας τους, χωρίς οι ίδιοι να θεωρούνται απαραίτητα «επαγγελματίες» του web design. Το ECDL WebStarter είναι μια καινούργια πιστοποίηση που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.
Το ECDL WebStarter είναι μία νέα πιστοποίηση που αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα ECDL με σκοπό να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός απλού δικτυακού τόπου, σε βασικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους από εσάς επιθυμείτε να αποκτήσετε δεξιότητες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων, χωρίς να χρειάζεται να δεσμευτείτε χρονικά ή οικονομικά στην εκμάθηση ενός επαγγελματικού επιπέδου προγράμματος σχεδιασμού ιστοσελίδων.
Για αυτό ακριβώς το ECDL WebStarter είναι ιδανικό για όσους από εσάς είστε φοιτητές ή σπουδαστές, για το προσωπικό μικρών επιχειρήσεων καθώς και για εσάς που απλώς επιθυμείτε να δημιουργήσετε τις προσωπικές σας ιστοσελίδες.Το Πρόγραμμα ECDL WebStarter περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες που χρειάζεστε και εξηγεί τις βασικές αρχές για το σχεδιασμό απλών δικτυακών τόπων. Το ECDL WebStarter πιστοποιεί ότι:

 • Κατανοείτε τις βασικές έννοιες σχεδιασμού ιστοσελίδων
 • Κατέχετε τις βασικές δεξιότητες για το σχεδιασμό ιστοσελίδων
 • Κατανοείτε τις βασικές αρχές της HTML
 • Μπορείτε να διεκπεραιώσετε απλές εργασίες προγραμματισμού σε HTML
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό επεξεργασίας ιστοσελίδων για να δημιουργήσετε ιστοσελίδες, σχήματα και πίνακες, καθώς και να χρησιμοποιήσετε πλαίσια και να μορφοποιήσετε κείμενο
 • Μπορείτε να αποθηκεύετε και να εργάζεστε με εικόνες στην ιστοσελίδα
 • Γνωρίζετε πώς να δημοσιεύσετε μια ιστοσελίδα στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Έχετε επίγνωση θεμάτων ασφαλείας και νομοθεσίας που σχετίζονται με δημοσιευμένες ιστοσελίδες

Η πιστοποίηση ECDL WebStarter απαιτεί περίπου 20-30 ώρες εκπαίδευσης και η επιτυχημένη ολοκλήρωσή της πραγματοποιείται με μια απλή εξέταση διάρκειας 45 λεπτών. Για την εξέταση του ECDL WebStarter μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα λογισμικά: Microsoft FrontPage, Macromedia DreamWeaver, CoffeeCup HTML Editor.

SPSS Expert (ΚeyCERT)
Το πρόγραμμα Key Cert –SPSS Expert απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αναλύουν στατιστικά στοιχεία (κοινωνιολογικά, εγκληματολογικά, ψυχολογικά, υγειονομικά κ.λπ.). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο πιστοποιημένος χρήστης του προγράμματος να γνωρίζει όλα τα μυστικά του πακέτου SPSS.
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων στη στατιστική.
 2. Η περιγραφή και χρήση στατιστικών τεχνικών.
 3. Η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στη σωστή ερμηνεία των στατιστικών δεδομένων.
 4. Η σωστή και ολοκληρωμένη εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS.