Μέτρα Covid-19

Ο “Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΝΙΚΑ” για την προστασία των μαθητών του από τον Covid-19 έχει προβεί στα εξής μέτρα:

 • Σε όλους τους χώρους θα υπάρχουν απολυμαντικά χεριών
 • Στις αλλαγές αιθουσών θα γίνεται απολύμανση των θρανίων και των καρεκλών όπου έρχονται σε επαφή οι μαθητές
 • Καθαρισμός των κλιματιστικών με ειδικά υγρά για τον covid-19
 • Οι μαθητές θα κάθονται σε αποστάσεις μεταξύ τους (μιας και μας δίνει τη δυνατότητα το μεγάλο μέγεθος σε τ.μ. που έχουν οι αίθουσές μας)
 • Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων κυρίως στα διαλείμματα
 • Χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
 • Σε περίπτωση που ξεχάσει να φέρει ο μαθητής θα του την παρέχουμε εμείς
 • Θερμομέτρηση (εφόσον συμφωνούν και οι γονείς) των μαθητών πριν την έναρξη του μαθήματος
 • Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους στους νιπτήρες
 • Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης
 • Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (π.χ. χάρακες, μαρκαδόροι, πληκτρολόγια, ποντίκια των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.)
 • Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, θα γίνεται και συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό