Γυμνάσιο

Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

Α΄Γυμνασίου Β΄Γυμνασίου Γ΄Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3
Αρχαία – Γλώσσα 3 Φυσική – Χημεία 2 Φυσική – Χημεία 2
Φυσική 1 Αρχαία – Γλώσσα 3 Αρχαία – Γλώσσα 3
Σύνολο 7 Σύνολο 8 Σύνολο 8

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος.
Η κατανομή των ωρών μέσα στην εβδομάδα γίνεται με βάση τις ανάγκες και το πρόγραμμα των παιδιών.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μελέτης όλων των μαθημάτων σε καθημερινή βάση. Τα παιδιά απασχολούνται από 2-6 ώρες.

Τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή