GDPR

0

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

«ΝΙΚΑ Κε.Δι.Βι.Μ. 1»

 

Το «ΝΙΚΑ Κε.Δι.Βι.Μ. 1», ως διακεκριμένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών στο χώρο της Εκπαίδευσης, αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως, ενδεικτικά, ως υποψήφιοι ή ενεργοί Πελάτες, Συνεργάτες, Εκπαιδευόμενοι, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες, επισκέπτες ιστοσελίδων ή γενικά συνεργαζόμενοι τρίτοι με το «ΝΙΚΑ Κε.Δι.Βι.Μ. 1».

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

 

1.Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται και προσδιορίζει ένα άτομο, όπως:

Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ., φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (e-mails), αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, στοιχεία παραληπτών μηνυμάτων SMS/MMS.

 

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε

Τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι τα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να εντάξουμε τον υποψήφιο πελάτη στο Οργανισμό μας είναι:

 • Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τον ΑΔΤ, το ΑΦΜ ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φαξ).

3. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους:

 • Κατά την υποβολή αίτησης εγγραφής στη σχολή μας.
 • Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων.
 • Στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών για την προώθηση των προϊόντων μας και τη διεξαγωγή κληρώσεων διαγωνισμών.

 

4. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε δε γνωστοποιούνται πουθενά παρά μόνο εάν απαιτηθεί από φορείς του κράτους.

 

5. Επεξεργασία με την ρητή συγκατάθεσή σας

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

 

6. Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Το «ΝΙΚΑ Κε.Δι.Βι.Μ.1», θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συνεργασία, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία του εκάστοτε ισχύων  νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους  κώδικες δεοντολογίας.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να ασκήσετε:

 • το δικαίωμα πρόσβασηςγια να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.
 • το δικαίωμα διόρθωσηςτων ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων.
 • το δικαίωμα διαγραφής(«δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςσε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

 • με αποστολή e-mail στη διεύθυνση nika-edu@ath.forthnet.gr
 • με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη “GDPR”, προς το «ΝΙΚΑ Κε.Δι.Βι.Μ.1», Φιλαδελφείας 33 και Γέμελου 286, Νίκαια-Άγιος Ιωάννης Ρέντη, 18453.

Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Το «ΝΙΚΑ Κε.Δι.Βι.Μ.1» έχοντας εναρμονιστεί πλήρως με τη Διαδικασία Διαχείρισης και Γνωστοποίησης Συμβάντων Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισημαίνει ότι η οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τους υπευθύνους γίνεται πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.