Γ΄ Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Γ’ Λυκείου

Γενικής Παιδείας
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2 Έκθεση-Έκφραση 2 Έκθεση-Έκφραση 2
Στοιχεία Στατιστικής 2 Στοιχεία Στατιστικής 2 Στοιχεία Στατιστικής 2
Ιστορία 1 Ιστορία 1 Ιστορία 1
Βιολογία 1-2 Βιολογία 1 Βιολογία 1
Φυσική 1 Φυσική 1
Ομάδες προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών Ανθρωπιστικών Σπουδών Οικονομικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 6 Αρχαία 5 Μαθηματικά 6
Χημεία 3 Λατινικά 4 Α.Ο.Θ 3
Φυσική 4 Ιστορία 3 Α.Ε.Π.Π 3

Η κατανομή των ωρών μέσα στην εβδομάδα γίνεται με βάση τις ανάγκες και το πρόγραμμα των παιδιών.

 

Τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή