Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης 600 ευρώ για επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες

Κε.Δι.Βι.Μ.1  «ΝΙΚΑ»

 • Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι επιστήμονες/ ελεύθεροι επαγγελματίες όλης της Επικράτειας που εντάσσονται στους κάτωθι έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους:
 1. οικονομολόγοι/λογιστές,
 2. μηχανικοί,
 3. δικηγόροι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 4. ιατροί,
 5. εκπαιδευτικοί,
 6. ερευνητές.
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα: Κάθε ωφελούμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικής αξίας εξακοσίων ευρώ (600€). Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί ως ακολούθως: α) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) από τον πάροχο κατάρτισης ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Πιστοποίηση

Όποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει τις δεξιότητες που θα αποκτήσει μέσω της τηλεκατάρτισης, αποκτώντας ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται μέσω της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας, εξ αποστάσεως, και κάθε δικαιούχος μπορεί να μετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης έως δύο φορές.

Σε κάθε περίπτωση, η πιστοποίηση ή μη των δεξιοτήτων του δικαιούχου δεν επηρεάζει το ύψος του επιδόματος που θα λάβει.

Συνεργασία με ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης.

Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το κέντρο μας έχει συζευχθεί με δυο ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

 1. www.edimitra.gr και
 2. www.elearningclass.gr

Και οι δυο πλατφόρμες διαθέτουν και τα δέκα αντικείμενα κατάρτισης, που είναι:

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 • Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης
 • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 • Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 • Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 • Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα από την επίσημη ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr).

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

covidbottomicons