Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τα φροντιστήρια «ΝΙΚΑ» στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού δίνουν στους μαθητές τους την δυνατότητα να διαγνώσουν τις δεξιότητες και κλίσεις τους με την αξιοποίηση εξειδικευμένου λογισμικού στα εργαστήρια Η\Υ.

Έμπειροι καθηγητές αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τους μαθητές για την επιλογή κατεύθυνσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις προσωπικές επιθυμίες, τις κλίσεις, τις δεξιότητές τους αλλά και τα δεδομένα της αγοράς εργασίας.