ΕΠΑ.Λ.

Πρόγραμμα σπουδών ΕΠΑ.Λ.

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
1o Μάθημα Ειδικότητας 2
2o Μάθημα Ειδικότητας 2
Σύνολο 10