Απόφοιτοι

Πρόγραμμα σπουδών Αποφοίτων

Ομάδες προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών Ανθρωπιστικών Σπουδών Οικονομικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 6 Αρχαία 5 Μαθηματικά 6
Χημεία 3 Κοινωνιολογία 3 Α.Ο.Θ 3
Φυσική 4 Ιστορία 3 Α.Ε.Π.Π 3
 Έκθεση – Λογοτεχνία 3 Έκθεση – Λογοτεχνία 3  Έκθεση – Λογοτεχνία  3

Η κατανομή των ωρών μέσα στην εβδομάδα γίνεται με βάση τις ανάγκες και το πρόγραμμα των παιδιών.

Τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή