Α΄ Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Α’ Λυκείου

Μαθήματα Ώρες
 Άλγεβρα – Γεωμετρία 3 – 5
Φυσική – Χημεία 3 – 4
Αρχαία – Έκθεση 3 – 4
Σύνολο 9 – 13 ώρες

Η κατανομή των ωρών μέσα στην εβδομάδα γίνεται με βάση τις ανάγκες και το πρόγραμμα των παιδιών.

 

Τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή